_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Investeringsrådgivning

"Långsiktighet, riskspridning och tillväxt är tre ledord som Fonium Rådgivning använder när vi pratar om investeringsrådgivning"

Investeringsrådgivning är en stor del i vår kärnverksamhet och bygger på att skapa ett mervärde i kundens portfölj.Vi använder beprövade metoder för att ge den specifike kunden en sund balans mellan risk och avkastning, för att på så sätt lägga grunderna för en väl diversifierad portfölj.


Foniums vision är att allokera förmögenheten i diverse tillgångslag för att sprida riskerna. En sådan allokering resulterar i att kunden inte blir lika sårbar eller utsatt när en specifik marknad går dåligt.


Fonium erbjuder som en del av vår investeringsrådgivning svåråtkomliga produkter på företagsobligationsmarknaden. Dessa produkter har en bra säkerhet, ger en fast ränta under en given löptid och är noterade.

 


Bildbeskrivning

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2013© Fonium rådgivning. Alla Rättigheter Reserverade.