_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Pensionsrådgivning

"Trygghet och planering"

Pensionsrådgivning utgör hjärtat i vår rådgivning. Pensioner är något som berör alla, oavsett kön, ålder eller inkomst. Vi sitter på en hög kunskapsnivå och kan därför hjälpa människor i olika åldrar och faser av livet, vare sig man precis kommit ut i arbetslivet eller njuter av sin pension på ålderns höst. Fonium erbjuder det som vi anser är det mest essentiella inför och efter pensionen, nämligen planering. 


Vårt mål är att alltid göra en uppföljning inom ramen för pensionsrådgivning. Lagar & förordningar som styr pensionerna förändras med tiden, därför är det viktigt att man håller sig uppdaterad. Pensionsrådgivning grundar sig enligt vår mening på en övergripande analys kring den allmäna pensionen (inkl.premiepension), tjänstepensionen och privata pensionen (exempelvis privata pensionsförsäkringar). 


Vi kartlägger klientens behov och i samrådan sätter vi sedan tillsammans upp en plan för en mer gynsam pension.

Bildbeskrivning

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontakta oss

Sallerupsvägen 24

212 18 Malmö

0722-504231

2013© Fonium rådgivning. Alla Rättigheter Reserverade.