_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Våra värderingar

Vi har en värdegrund som baseras på den kultur och arbetsklimat som vi vill att det ska råda

på Fonium Rådgivning AB. Våra ledstjärnor är:


● Engagemang

Vi är engagerade från första kontakten. Engagemang står för respekt för de åtagande man har

mot kunderna och marknaden, men innebär även uppoffring för att skapa ett kundvärde.


● Kunskap

Vi tror på kunskap som en viktig byggsten i vår företagskultur. Vi ger kunden professionell

rådgivning efter de bästa villkor och priser marknaden kan erbjuda.


● Kvalité

Vår affärsfilosofi bygger på att kunden alltid ska vara i centrum. Kundernas förväntningar

och behov ska vara de element som Fonium utgår från i allt de gör.


Dessa ledstjärnor guidar oss till vår vision och målsättning. Värderingarna som vi följer, ska

alltid vara en referenspunkt. Genom att fullfölja våra värderingar varje dag och vid varje

uppdrag, ger vi våra kunder och marknaden en trygghet om att vi alltid lever upp till de

förväntningar som ställs på oss. Våra ledstjärnor kännetecknar det vi är och tror på. 

___________________________________________________________________________________________________________________

Kontakta oss

Citadellsvägen 23

211 18 Malmö

0722-504230

Bildbeskrivning

2013© Fonium rådgivning AB. Alla Rättigheter Reserverade.